Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova Pravila zaštite privatnosti i osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Pravila) usklađena su s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka). Cilj ovih Pravila je objasniti koje se osobne podatke prikupljaju u okviru pružanja naših usluga i proizvoda, te kako se ti podaci obrađuju, koriste i štite. Osim toga, Pravila navode svrhe korištenja osobnih podataka i definiraju Vaša prava u vezi s tim podacima.

Važnost privatnosti

PRIMO TIM d.o.o., kao voditelj obrade, poštuje Vašu privatnost i pridaje veliku važnost zaštiti Vaših osobnih podataka. Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate ova Pravila kako biste se upoznali s načinom na koji PRIMO TIM d.o.o. obrađuje Vaše podatke.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilima ili Vašim osobnim podacima, molimo Vas da nas kontaktirate na sljedeće kontakt podatke:
PRIMO TIM d.o.o. | Ulica kardinala Alojzija Stepinca 44a | 10290 Zaprešić, Hrvatska | Tel: +385 1 33 56 300 | mail: info@primotim.hr


TKO OBRAĐUJE VAŠE OSOBNE PODATKE?

PRIMO TIM d.o.o. prikuplja Vaše osobne podatke u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, unaprijeđenja poslovanja te u marketinške svrhe.

Kao voditelj obrade, PRIMO TIM d.o.o. se pridržava svih važećih propisa o zaštiti privatnosti svojih kupaca i korisnika.
Ovaj dokument opisuje način na koji PRIMO TIM d.o.o. obrađuje osobne podatke:

 • Kupaca i/ili potencijalnih kupaca
 • Korisnika proizvoda i usluga
 • Korisnika koji primaju obavijesti o proizvodima i uslugama
 • Korisnika internetskih stranica

PRIMO TIM d.o.o. brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti Vaših osobnih podataka.
Za sva pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka na e-mail adresi info@primotim.hr.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ova Pravila kako biste lakše razumjeli:

 • Koje podatke PRIMO TIM d.o.o. prikuplja i obrađuje
 • U koju svrhu se Vaši podaci koriste
 • Temeljem koje pravne osnove se obrađuju Vaši podaci
 • S kime i zašto PRIMO TIM d.o.o. dijeli Vaše podatke
 • Koje zaštitne mjere PRIMO TIM d.o.o. provodi
 • Koja su Vaša prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka


KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA OBRAĐUJEMO?


U okviru našeg poslovanja obrađujemo različite kategorije osobnih podataka:

 1. KORISNIČKA PODRŠKA:
  Kontakt podaci (ime, prezime, adresa, telefon, email) za rješavanje problema i identifikaciju.
  Podaci se koriste samo za navedenu svrhu i mogu se dijeliti s ovlaštenim partnerima za rješavanje problema (npr. servisne tvrtke).
 2. WEBSHOP (ONLINE TRGOVINA):
  Registrirani korisnici: ime, prezime, adresa, telefon, email, datum rođenja, lozinka.
  Podaci se koriste za pružanje pogodnosti (program vjernosti, povijest narudžbi), ispunjenje ugovora i slanje promotivnih poruka (uz pristanak).
  Korisnici bez registracije: samo podaci nužni za isporuku robe (ime, adresa, telefon).
  Deaktivacija računa: podaci se čuvaju dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe (npr. trajanje ugovora).
  Davanje podataka je dobrovoljno, ali potrebno za korištenje usluge.
  PRIMO TIM d.o.o. ne pohranjuje podatke o kreditnim karticama.
  Automatski prikupljeni podaci: datum i vrijeme pristupa, informacija o hardveru i softveru, IP adresa, jezične postavke.
  Informacije o klikovima i pristupu web stranicama.
 3. ZAPOSLENICI I SURADNICI:
  Podaci za izvršenje ugovora o radu/ugovorima o djelu: ime, prezime, spol, bračni status, državljanstvo, adresa, datum rođenja, JMBG, zvanje, zanimanje, stručno usavršavanje, zdravstveno osiguranje, radno iskustvo, broj računa, potpis.
 4. DOBAVLJAČI I POSLOVNI PARNERI:
  Podaci za izvršenje ugovornih obveza: ime i prezime odgovorne osobe, kontakt podaci.
 5. NATJEČAJNI POSTUPAK:
  Podaci za procjenu kandidata: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, obrazovanje, državljanstvo, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, stručno usavršavanje, rezultati testiranja.
  Obrada se temelji na privoli i provodi se tijekom natječajnog postupka.
 6. PRIMANJE OBAVIJESTI O USLUGAMA I PROIZVODIMA (NEWSLETTER):
  Email adresa za slanje informacija o novim proizvodima i pogodnostima.
  Obrada se temelji na privoli ili legitimnom interesu za kontrolu kvalitete usluga i proizvoda.
 7. OSTVARIVANJE PRAVA ISPITANIKA I ODGOVARANJE NA ZAHTJEV KUPACA I KORISNIKA:
  Podaci za izvršavanje obveza iz propisa: ime, prezime, OIB, adresa.
 8. VIDEO NADZOR:
  Video snimke s kamera u poslovnim prostorijama za zaštitu osoba i imovine.
  Obrada se temelji na legitimnom interesu i može se koristiti na zahtjev nadležnih tijela.

KOJA SU VAŠA PRAVA U SMISLU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA?

PRIMO TIM d.o.o poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati PRIMO TIM d.o.o. slanjem elektroničke pošte na info@primotim.hr .

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od PRIMO TIM d.o.o. zatražiti sljedeće:

Da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
Voditelja obrade možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
Zatražiti ispravak pogrešnih podataka
Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

Zatražiti brisanje osobnih podataka
Možete tražiti od voditelja obrade da zaustavi obradu ili čak brisanje vaših osobnih podataka. Ukoliko vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, voditelj obrade bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

Podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

Zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od PRIMO TIM d.o.o. prijenos podataka drugom izvršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku ovih Pravila.
Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


GDJE SE ČUVAJU VAŠI OSOBNI PODACI I TKO IMA PRISTUP DO VAŠIH PODATAKA?

Sigurnost Vaših osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmjena ili uništenja.

Pohrana podataka

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima. Ponekad se podaci pohranjuju na servere naših pouzdanih partnera (tzv. “trusted service providers”). PRIMO TIM d.o.o. osigurava da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu, uz primjerenu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu. Pristup podacima imaju samo ovlaštene osobe.

Trajanje čuvanja podataka

Prikupljeni podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju duže nego što je to nužno.

Ukoliko vas zanimaju određeni rokovi čuvanja podataka, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.
Određene osobne podatke PRIMO TIM d.o.o. je obvezan čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon.
U slučaju pokrenutog sudskog, upravnog ili izvansudskog postupka, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Dijeljenje podataka
Zaštita privatnosti nam je važna. Vaše osobne podatke nikada nećemo dijeliti s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.


RAZMJENJUJE LI PRIMO TIM d.o.o. PODATKE SA TREĆIM STRANAMA?

PRIMO TIM d.o.o. surađuje s drugim tvrtkama, što znači da u nekim slučajevima dijelimo Vaše osobne podatke. To se vrši uz korištenje sigurnih IT sustava, a podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemljama s adekvatnom razinom zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

PRIMO TIM d.o.o. može prenijeti osobne podatke izvan EU u sljedećim slučajevima:

Za izvršenje ugovora između PRIMO TIM d.o.o. i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade.
Za ispunjavanje zakonskih obveza.
U zemlje koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite, uz korištenje modela ugovora s obvezujućim odredbama, obvezujućih korporativnih pravila, odobrenih mehanizama certifikacije ili zaštitnih okvira privatnosti.
PRIMO TIM d.o.o. koristi alate i usluge društvenih mreža izvan EU. Te treće strane mogu prenijeti Vaše podatke u SAD, gdje se dijele s obavještajnim službama sukladno američkim propisima.

Zbog toga smo pokrenuli mehanizme za dodatnu zaštitu Vaših podataka. Privremeno prijenos podataka Googleu i Facebooku vršimo na temelju Vašeg pristanka, uz napomenu o rizicima zbog nepostojanja odluke o primjerenosti i odgovarajućih zaštitnih mjera od strane Google Ireland Ltd. i Facebook Ireland Ltd.

PRIMO TIM d.o.o. će Vas posebno obavijestiti u sljedećim slučajevima:

Ako je prijenos podataka nužan za izvršenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera na Vaš zahtjev.
Ako je prijenos nužan za sklapanje ili izvršavanje ugovora u Vašem interesu između nas i druge fizičke ili pravne osobe.
Ako je prijenos nužan za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pojedinih pravnih zahtjeva.
O svim poduzetim mjerama ćemo Vas dodatno i pravovremeno obavještavati, a po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše interne dokumente.

Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime PRIMO TIM d.o.o. (npr. marketing, dostava, financije, oglašavanje, servisne usluge, naplata dospjelih tražbina, pravne usluge). Ti partneri su ugovorno obvezni koristiti Vaše podatke samo u skladu s našim smjernicama i u svrhu koju smo strogo odredili. Također su obvezni adekvatno zaštititi Vaše podatke i smatrati ih poslovnom tajnom. Redovnim revizijama provjeravamo usklađenost naših partnera s važećim propisima Republike Hrvatske.


Razdoblje i mjesto pohrane podataka


Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka ovisi o svrsi obrade za koju su prikupljeni.

Tijekom postupka sklapanja ugovora i korištenja naših usluga ili proizvoda: Vaše podatke zadržavamo tijekom trajanja ugovornog odnosa.
Nakon prestanku ugovornog odnosa: Vaše podatke brišemo po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
U određenim situacijama: Nećemo moći obrisati Vaše podatke ako nas na čuvanje obvezuju drugi važeći propisi Republike Hrvatske.
U slučaju prisilne naplate neplaćenih potraživanja: Vaše podatke zadržavamo sve do pravomoćnog okončanja postupka.
U slučaju prigovora na proizvod ili uslugu: Vaše podatke zadržavamo sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.
Druge web stranice
Ova Pravila privatnosti se odnose samo na upotrebu i korištenje podataka koje PRIMO TIM d.o.o. prikuplja od korisnika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.primotim.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

PRIMO TIM d.o.o. nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana. Više o pravila privatnosti trećih strana možete pročitati na njihovim web stranicama:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hr
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea, i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, kontaktirajte:
Facebook: https://www.facebook.com/help/


Korištenje kolačića (cookies)


PRIMO TIM d.o.o. koristi kolačiće, male tekstualne datoteke pohranjene na Vašem računalu ili mobilnom uređaju, za:

Održavanje funkcionalnosti web stranice.
Pamćenje Vaših radnji i postavki (npr. prijava, jezik, veličina fonta).
Prikazivanje relevantnih rezultata pretraživanja.
Kolačići mogu biti privremeni ili trajni, a koriste se za tehnologije poput JavaScripta i Flasha.

Korištenje Google Analytics alata
Za statističku analizu i mjerenje učinkovitosti web stranice www.primotim.hr koristimo Google Analytics.

Više o Googleovim pravilima o privatnosti možete saznati na: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.
PRIMO TIM d.o.o. ne može u potpunosti utjecati na obradu podataka od strane Googlea. Pažljivo pročitajte Googleova pravila o privatnosti da biste saznali kako Google obrađuje Vaše osobne podatke.

Google prikuplja sljedeće podatke:
Jedinstvene identifikatore
Vrstu i postavke preglednika i uređaja
Operativni sustav
Podatke o mobilnoj mreži
IP adresu
Izvješća o rušenju
Aktivnost sustava
Datum, vrijeme i URL preporuke web zahtjeva
Google prikuplja podatke kada:
Instaliraate aplikaciju iz Trgovine Play
Usluga provjerava automatska ažuriranja
Vaš Android uređaj kontaktira Googleove poslužitelje
Detaljno o korištenju Google i drugih kolačića pročitajte u Pravilima korištenja kolačića.

Stupanje na snagu i promjena Pravila
Ova Pravila stupaju na snagu objavom na web stranici.
PRIMO TIM d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila. U slučaju da promjena u velikoj mjeri utječe na Vaša prava, bit ćete obaviješteni na adekvatan način.