Način plaćanja

Način plaćanja

Prikazane cijene artikala su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om osim ukoliko nije drugačije navedeno. 
Kartice MasterCard i Visa.
Novčanice.
Transakcijski račun